04580.jpg 04585-Moma. Trypterigion Delaisi. Foto SubmarinaThumbnails 014AIA_0015-Flora intermareal. Mar Cantábrico. San Sebastián, Gipuzkoa, Euskadi
04580-Sargo comun. 'Diplodus sargus' en la bahia de Txingudi Foto: Alex Iturrate/ LURRAK