014AIA_0055.jpg  014AIA_0004-Parablennius incognitus. San Sebastián, Gipuzkoa, EuskadiThumbnails 014AIA_0030-Cabracho. Scorpaena porcus. Donostia, Gipuzkoa, Euskadi
014AIA_0055-Parablennius pilicornis. San Sebastián Donostia , Guipúzcoa Gipuzkoa . Foto: Alex Iturrate/ LURRAK