03551.jpg 03557-Manzanas-Maduras-Copa-Manzano-Hernani-Gipuzkoa-EuskadiThumbnails
03551-Manzana junto a la corteza del manzano. Hernani , Guipúzcoa Gipuzkoa . Manuel Díaz de Rada/ LURRAK