011PXE_0449.jpg 04374-Pintxos-Restaurante-Sagartoki-Vitoria-Álava-EuskadiThumbnails011PXE_0751-Pintxos. Barakaldo, Bizkaia, Euskadi
011PXE_0449-Canapes, Palacio Miramar, Donostia, Gipuzkoa
Foto: Patxi X Elorza/ LURRAK